Inlägg i ‘Allians’ kategorin

S sviker löften om Märsta Centrum

tisdag, januari 21st, 2014

Mitt i brinnande valrörelse, i augusti 2010, lanserade Socialdemokraterna en storstilad satsning på Märsta Centrum. På presskonferenser och i påkostade bilagor i lokaltidningen visade man bilder på och talade om jättesatsningen. Nu skulle det fallfärdiga centrumet byggas om till ett inomhuscentrum. Utomhusgångar skulle glasas in och en ny galleria skulle byggas. I sina utskick berättade man att ”Vi socialdemokrater gör frågan om Märsta centrum till en av de allra viktigaste i kommunvalet.” Man utlovade en jättesatsning om man vann valet.

Socialdemokraterna vann valet och nu kommer facit på ”jättesatsningen”. Det bidde bara en tumme…

Det blir ingen galleria. Det blir inget inomhuscentrum. I stället säger man sig nu helt plötsligt vilja ”värna om karaktären som ett utomhuscentrum”. Med andra ord ändrar man inte särskilt mycket.

Det man 2010 beskrev som ”spännande arkitektur”  begränsas till i stort sett till ommålning av vissa trädetaljer på nuvarande byggnader.

Illustration från Socialdemokraternas valmaterial 2010 – men så här blir det inte!

Vi är inte alls nöjda med de nu presenterade planerna, vi vill mer! Mycket mer! Därför har vi tillsammans med SfS och Kd på kommunstyrelsemötet den 20 januari sagt nej till majoritetens förslag till utveckling av Märsta Centrum.

Varför då?

Jo, för att vi tycker kommuninvånarna är värda ett riktigt centrum vilket vi under de senaste åren upprepat otaliga gånger tillsammans med konstruktiva förslag på hur Märsta centrum ska bli mer attraktivt. Men majoriteten har inte lyssnat!

Ett exemple på det socialdemokraterna beskriver som ”spännande arkitektur”. Bilden talar för sig själv…

Vi tycker att Märsta centrum ska byggas stadsmässigt med bostäder som integreras centralt i området i stället för att placera dem på det mest bullerutsatta området ut mot tågspår och hårt trafikerad väg. Attraktivitet är viktigt varför gestaltning och utformning av byggnaderna behöver ett lyft vilket hade kunnat uppnås t.ex. med en arkitekttävling.

En koppling till Lidl/Coop-området med gång-och cykelbro och att länka samman centrum med Märsta station samt inglasning av några centrala gångstråk är andra åtgärder vi föreslagit.

Det förslag socialdemokraterna nu lägger fram räcker inte för att lyfta Märsta centrum.

I avtalet med centrumägaren som slöts i augusti 2010 lovades mycket som nu inte infrias. Hur många brutna vallöften krävs det för att sänka Märsta centrum kan man undra när det snart är dags för nya vallöften från socialdemokraterna?

Vi har en klar idé om hur Märsta centrum kan bli ett riktigt bra centrum. Den socialdemokratiska majoriteten säger nej.

Socialdemokraterna gör ett stort nummer av de nya, välkomnande, entréerna och tror uppenbarligen att detta ska lyfta Märsta centrum till nya nivåer. Vi tror inte det räcker!

 

Lundqvist och (S) döljer sanningen

tisdag, december 3rd, 2013

Svar på debattartikel i märsta.nu av David Lundqvist (se bifogad länk);
Vill Sigtunaborna verkligen ha alliansens ”utmaningsrätt”

David Lundqvist fortsätter sin mycket märkliga argumentation mot införande av utmaningsrätt i den kommunala verksamheten. Han drar slutsatser som baseras på mycket vaga grunder och ”glömmer” mycket påpassligt att berätta hela sanningen. Syftet kan bara vara ett, att försöka dölja ett decenniums socialdemokratisk vanskötsel av de kommunala kärnverksamheterna i kommunen som han själv varit del i.

För fakta är att den kommunala skolan i Sigtuna kommun presterar resultat som är bland de sämsta i hela landet. De boende på våra äldreboenden rankar själva den kommunala äldreomsorgen i Sigtuna bland de sämsta i Sverige. Vi ligger i topp när det gäller anmälda brott och vi har en ekonomi som är totalt körd i botten. Allt har skett under 11 års socialdemokratiskt styre. Detta är fakta från bl.a. Socialstyrelsen, Skolverket, Brottsförebyggande rådet och Sveriges kommuner och landsting och finns tillgängligt för var och en som är intresserad.

Så, vad är det då David Lundqvist ”glömmer” att berätta. Jo, följande;

  • Att kommunal verksamhet enligt vårt förslag bara kan läggas ut på entreprenad om entreprenören kan påvisa samma eller BÄTTRE service till samma eller LÄGRE kostnad än det kommunala alternativet.
  • Att kommunen fortfarande är huvudman och ansvarig för att kvaliteten i verksamheterna håller höga nivåer. Kommunen ska med andra ord kontrollera att alla leverantörer (externa såväl som kommunala) lever upp till högt ställda förväntningar i skola, vård och omsorg. Vi tror att kommunen till viss del kommer vara mer effektiva (strängare) i att kontrollera en extern utförare än när man ska kontrollera sig själv. Därmed kommer också servicen höjas.
  • Att exemplen på externa utförare som tillhandahåller oerhört bra service är väldigt många i hela Sverige. I Sigtuna kommun har vi t.ex. fyra fristående skolor som levererar fantastiska resultat och därmed bevisar detta.
  • Att kommunal drift knappast är en garant för bra service. Sigtuna kommun är ett utmärkt exempel på detta med väldigt höga kostnader och SAMTIDIGT låg kvalitet i levererade tjänster. Skattebetalarna i Sigtuna kommun, som David Lundqvist gör sig till talesman för, är nog väldigt intresserade av att få det klart för sig. Varför betalar man så hög skatt när kommunen levererar så undermåliga tjänster i jämförelse med resten av landet?

Nej, Lundqvists resonemang håller inte. Han anklagar vårt förslag om utmaningsrätt för att bara vila på ideologisk grund. Man kan undra vad Lundqvists argument vilar på? Om DET inte är ideologi, vad är det då? Han får det att låta som han månar om invånare och skattebetalare. Vad har Lundqvist då för förslag för att ta kommunen ur den allvarliga situation han och hans socialistiska vänner försatt skolan, vården och omsorgen i? Att fortsätta som man gjort de senaste elva åren? Troligen! För vi ser inga slagkraftiga alternativ till förändring. Tvärt om.

När Lundqvist självsvåldigt gör sig till talesman för hela kommunen säger han att inga kommuninvånare vill införa utmaningsrätt ”om de sätter sig in i vad det innebär”. Förklara David Lundqvist, vad innebär utmaningsrätten?

Vår politik utgår alltid från invånarna i kommunen. Utmaningsrätten kommer höja kvaliteten inom skolan, vården och omsorgen i Sigtuna. David Lundqvist och Socialdemokraterna utgår däremot från en socialistisk ideologi där staten och kommunen alltid är de bästa utförarna. Sigtuna kommun är ett lysande exempel på hur illa det kan gå när man tillåter det synsättet att styra viktiga verksamheter. Beviset finns i resultatet, det är bara att kontrollera statistiken.

Olov Holst
Oppositionsråd

Miljonförlust för Sigtunas skattebetalare.

tisdag, november 5th, 2013

 

Nya Moderaterna kommer efter valvinst 2014 se till att kommunens ekonomi kommer i balans och att dina skattepengar går till det de är avsedda för – skolan, vården, omsorgen och tryggheten. Efter elva års socialdemokratiskt styre är det ekonomiska läget idag mycket bekymmersamt och kommer att drabba våra skolbarn, de äldre och utsatta i kommunen under flera år framöver.

Tidningen Dagens Samhälle granskar politik, ekonomi och offentliga affärer. Tyvärr är Sigtuna kommun frekvent förekommande i tidningen som exempel på dåligt skött ekonomi och välfärd. I senaste numret rapporteras om ännu en affär som kostar oss skattebetalare mångmiljonbelopp varje år.

År 2007 ingick det av kommunen helägda allmännyttiga fastighetsbolaget SigtunaHem ett avtal om s.k. ränte-swapar. Enkelt förklarat ett sätt att binda räntan och, om det görs rätt, minska de ekonomiska riskerna för sina lån. Avtalet löper ända fram till år 2035.

Tyvärr har SigtunaHem och den socialdemokratiskt ledda styrelsen lyckats teckna ett avtal som redan från början var en ren förlustaffär för bolaget och aldrig hade en chans att bli en bra affär. Kort kan läget beskrivas som att om räntan är låg vinner banken. Om räntan stiger vinner också banken. Just nu kostar detta upplägg enligt Dagens Samhälle hyresgästerna och skattebetalarna 9 miljoner kronor om året och avtalet löper som sagt till år 2035. Det är bara att börja räkna.

Nuvarande företagsledning har kommit in i bolaget efter att swap-avtalet tecknades och kan inte lastas för detta. Däremot är den politiska ledningen och inte minst ordföranden i SigtunaHem, Anders Johansson, och socialdemokraterna de samma som när avtalet tecknades. Det är här det yttersta ansvaret vilar.

Det här är bara ett i raden av konkreta exempel på hur socialdemokraterna under lång tid misskött våra skattepengar. Det kommer inte fortsätta med Nya Moderaterna vid makten. Precis som regeringen på riksnivå kommer vi att få ordning på ekonomin i kommunen. Det är ett löfte!

 

 

 

 

Vindkraftsbubblan på väg att spricka även i Sigtuna?

torsdag, oktober 31st, 2013

Gävle Dagblad skriver om kommunens spekulationer i vindkraftsbranschen. Läs hela artikeln här

Sigtunas socialdemokratiskt ledda kommunledning har i sin outgrundliga vishet köpt inte bara ett utan TVÅ vindkraftverk. För att spä på det hela har man dessutom sett till att den kommunala bostadsbolaget SigtunaHem också har ett eget kraftverk.

När planerna för de tre inköpen presenterades påpekade vi de uppenbara riskerna. De ekonomiska kalkyler som låg till grund för inköpen av vindkraftverken vilade på ytterst skakiga förutsättningar. Spekulationer i ett högre elpris, fortsatta statliga skattesubventioner för egenproducerad el, att inga nya, bättre, energikällor skulle dyka upp under vindkraftverkens tjugoåriga avskrivningsperiod, osv.

De senaste av våra tre vindkraftverk köptes in så sent som förra året. Fortare än vi fruktade har våra farhågor börjat besannas. Bl.a. ser nu staten över skattesubventionerna och elpriset har sjunkit, inte stigit. I Gävle har man redan börjat se problemen (se länk till artikeln ovan).

En inte allt för vågad gissning är att Sigtuna kommun snart kommer vara i samma situation.Utan skattesubvention och med låga elpriser faller hela kalkylen och affärerna med de tre vindkraftverken kommer bli en dyr affär för Sigtunas skattebetalare.

Vi gynnar också gärna utbyggnaden av vindkraft i Sverige men vindkraftsproducerad el går att köpa på den öppna marknaden. Skattebetalarnas pengar ska inte gå till att äga produktionsmedlen, dvs. själva vindsnurrorna. Särskilt inte när riskerna redan från början var så uppenbart höga.

Enligt devisen ”Why throw good money after bad” föreslår jag därför att vindkraftverken omedelbart skall avyttras. Även om det sker med förlust. För om vi behåller vindkraftverken under hela den tjugoåriga avskrivningstiden kommer förlusten med all säkerhet bli ännu större!

 

 

 

Himalaya 2013 – Föreläsning

tisdag, oktober 29th, 2013

Alla är välkomna – ingen föranmälan – inget inträde!

 

Hotet om nedläggning kvarstår för Gröna ladan

tisdag, augusti 20th, 2013

Turerna kring Gröna ladan i Sigtuna stad fortsätter. Måndagen den 5 augusti kallade den socialdemokratiska majoriteten till presskonferens för att meddela att – ja just det. För att meddela vad då?

I ett par år har ägaren till Gröna ladan kommunicerat att han är på väg att ge upp kampen mot den snedvridna konkurrensen och stänga Gröna ladan för gott. Det är svårt att få biorörelsen att bära sig och den av den s-styrda majoriteten subventionerade konkurrerande rörelsen i Märsta har knappast gjort det lättare.

Gröna ladan är en omistlig kulturell tillgång för hela kommunen och i syfte att rädda denna institution skrev Nya Moderaterna en motion som lämnades in till kommunfullmäktige i december 2012. Grunden i motionen är att kommunen hyr Gröna ladan och bedriver kulturell verksamhet där. Bion skulle kunna drivas vidare, kulturskolan skulle få välbehövliga lokaler och Sigtuna stad en samlingslokal som ofta efterfrågas. Upplägget i motionen var avstämt och godkänt av ägaren till Gröna ladan.

Sedan motionen lämnades in har inga initiativ tagits från majoritetens sida. Tvärtom har uttalanden hörts om hur svårt det är för kommunen att hjälpa till. Till slut reagerade ägaren till biografen och meddelade att bion skulle stängas permanent. Omedelbart började reaktioner komma från medborgarna. Då, men först då, reagerar socialdemokraterna. Det är ju val nästa år. Efter ett antal möten med biografägaren kallas det till pressträff. Där meddelas egentligen ingenting mer än att fråga ska utredas. Inga konkreta löften gavs.

Vad är det som ska utredas? Varför har inte denna utredning påbörjats? Det är åtta månader sedan motionen lämnades in.

Nya Moderaternas motion bygger som sagt på att Gröna ladan hyrs av kommunen. Hyresnivån, som accepterats av biografägaren, är bara en tjugondel av vad du som skattebetalare kommer få betala för kulturskolans nya lokaler i Märsta. En helt rimlig nivå för att rädda en viktig kulturell verksamhet i kommunen. Vad är det socialdemokraterna väntar på? Säg ja till vår motion och hjälp oss rädda Gröna ladan.

 

 

 

”Cirkus” Almedalen och semester

onsdag, juli 17th, 2013

 

Första blogginlägget sedan mars. Det var inte alls meningen att ta ett så långt uppehåll men det intensiva bloggandet under Himalayaexpeditionen verkar ha gjort slut på bloggenergin under ett par månader.

Nåväl, här kommer i alla fall ett kort inlägg innan vi stänger ”butiken” för några veckors semester.

Efter en otroligt intensiv vår och försommar kulminerade den politiska vårterminen med Almedalsveckan i Visby. Vi var tre från Sigtunaföreningen som deltog. För mig och Mats Weibull var det första gången vi fick uppleva den beryktade politikerveckan. Helle Nyman Ahlqvist är som sommarboende på Gotland numer en rutinerad Almedalsbesökare och fick ansvara för logistiken, dvs. schemat för vilka seminarier vi borde delta i och vilka mingel vi bara inte fick missa. Sigtuna kommun hade för första gången dessutom ett officiellt program med tre seminarier där jag hade en aktiv roll i ett av dessa som handlade om kollektivtrafik och infrastruktur kopplat till Arlandas roll som tillväxtmotor i regionen.

Det blev en otroligt intensiv och intressant vecka. Ryktet och skrönorna om Almedalsveckan hade naturligtvis nått även mina öron och jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig. Rätt många kommentarer i såväl media som andra forum är ju ganska nedlåtande och kritiska och Almedalsveckan betecknas nästan slentrianmässigt som ett jippo. Jag tycker inte det är helt rättvist. Visst, det vimlar av journalister, pr-människor och lobbyister. Visst, förbrukningen av rosévin mäts snarare i kubikmeter än liter, varje dag. Visst, epitetet ”cirkus” är i vissa delar välförtjänt.

Allianspartierna partisekreterare

Men, för landets aktiva politiker är det ett unikt tillfälle att kunna ta del av väldigt intressanta och informativa seminarier. Utbudet, fler än 2 000 seminarier under veckan, är så stort att det nästan är svårt att välja men hittar man rätt i djungeln är utbytet mycket stort. Merparten av landets politiker är dessutom samlade på samma ställe varför både planerade och spontana möten är lätta att få till vilket leder till ett massivt kontaktskapande och informationsutbyte. Jag tycker också det finns ett värde i att företrädare för alla partier samlas samtidigt på ett ställe. Politik får aldrig bli personligt och jag tycker det är väldigt spännande att spontant och avslappnat kunna diskutera med en övertygad sosse, vänsterpartist eller tom. Sverigedemokrat. Det utbytet är svårt att få till någon annan stans.

Så, sammanfattningsvis – Cirkus ja visst! Men en cirkus med ett syfte och ett tydligt värde.

Nu återstår bara två arbetsdagar innan jag tar semester i några veckor. Det lär behövas. Hösten kommer bli intensiv och nästa år är det valår! Fulladdade batterier lär vara nödvändigt för att stå pall till den 14 september 2014!

Med det vill jag önska alla läsare en fortsatt skön och avkopplande sommar!

 

/Olov

 

 

 

Dyster ekonomisk framtid i Sigtuna kommun

torsdag, februari 7th, 2013

Idag skriver Dagens samhälle en stor artikel om det ekonomiska läget i Sigtuna kommun. Under sina dryga tio år vid makten har Socialdemokraterna ensidigt fokuserat på inflyttning och tillväxt och totalt missat sitt huvuduppdrag – den kommunala välfärden.

Sigtuna kommun rankas idag i den absoluta botten av den svenska välfärdsligan. Några exempel;

Skolan

  • Andel elever som når målen i samtliga ämnen = plats 257 (av 290 kommuner)
  • Andel behöriga till gymnasiet = plats 234

Äldreomsorgen;

  • Bemötande särskilt boende (Nöjd Kund Index) = plats 222 (av 290 kommuner)
  • Hänsyn till åsikter/önskemål, särskilda boenden (kommunala) = plats 226

Trygghet;

  • Antal anmälda brott = plats 285 (av 290 kommuner)

Till detta monumentala misslyckande ska läggas en kommunal ekonomi som går med förlust. Sedan Socialdemokraterna tog makten 2002 har driften i kommunen gått back med 150 miljoner. För att kunna visa ett positivt resultat har (S) tvingats sälja av kommunens mark i ett rasande tempo. Samtidigt sätter man inte in några som helst åtgärder för att effektivisera den kommunala förvaltningen och minska underskottet i ekonomin. Man kör på som om inget har hänt. Det är naturligtvis inte hållbart i längden. Socialdemokraterna bedriver ett gigantiskt pyramidspel med skattebetalarnas pengar.

Det ensidiga fokuserandet på snabb expansionen och inflyttningen har också gjort att utbyggnaden av den kommunala välfärden hamnat rejält på efterkälken. Därför tvingas nu kommunen väldigt snabbt bygga ut förskolor, skolor och äldreboenden. Men eftersom man drivit verksamheten med förlust sedan maktövertagandet finns inga egna pengar att investera. Man tvingas låna till 100% av alla investeringar. Majoritetens egen budget visar att kommunens/skattebetalarnas låneskuld med råge kommer överstiga 1 miljard kronor år 2015. Bara avskrivningar och räntekostnader för denna låneskuld kommer kosta drygt 70 miljoner kronor per år. En kostnad som ska läggas på toppen av ett resultat som redan visar minus.

Man kan fråga sig var detta kommer sluta om den socialdemokratiskt ledda majoriteten får fortsätta på samma spår. Hörde jag Grekland..?

Är alla medborgares röster lika mycket värda? Inte i Sigtuna!

onsdag, januari 16th, 2013

Du går till vallokalen för att rösta. Du lägger din röst på det parti du tycker har den bästa politiken och som du vill ska styra den kommande mandatperioden. Men du vet samtidigt att din röst inte är lika mycket värd som andra personers röster. Din åsikt är inte lika mycket värd som andra personers åsikter. Hur skulle det kännas? Befinner vi oss i ett utvecklingsland eller diktatur med en skendemokrati? Nej, vi befinner oss i Sigtuna kommun i Sverige. En kommun i ett av världens mest demokratiska länder där allas lika värde borde vara en självklarhet.

Sigtuna har en valkretsindelning som gör att makten i kommunen inte speglar det faktiska valresultatet. En röst i Sigtuna är olika mycket värd beroende på var i kommunen du bor. Bor du i en del där valdeltagandet är lågt är din röst mer värd, bor du i en del med högt valdeltagande är din röst mindre värd. Demokratiskt? Knappast! En röst borde vara lika mycket värd oavsett var du bor.

Nu ansluter sig även forskningen till kritiken då professorn i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet, Henry Bäck, i simuleringar har visat att valkretsindelningen är förklaringen till den rödgröna ”majoriteten” i vågmästarkommuner som bl.a. Sigtuna, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Gotland.

Nya Moderaterna i Sigtuna har länge men förgäves påtalat denna odemokratiska ordning och försökt få till stånd en förändring. Men Socialdemokraterna är de stora vinnarna på denna odemokratiska ordning och vill naturligtvis inte ändra på någonting. Att alla kommuninvånares röster ska vara lika mycket värda är mindre intressant. Det enda som verkar intressant för Socialdemokraterna är att till varje pris behålla makten.

Nu har Vallagskommittén på uppdrag av regeringen tagit fram förslag för att komma tillrätta med detta och andra problem i dagens valsystem. Låt oss hoppas att förslagen går igenom för då blir din röst lika mycket värd som alla andras i kommunen!

 

Artikel om brister i Svenska valsystemet

Länk till Vallagskommitténs delbetänkande,  SOU 2012:94

S-nej till satsningar i välfärden och ansvar för ekonomin

torsdag, november 29th, 2012

 

Den 22 november behandlades ”Mål och budget för 2013” i kommunfullmäktige. Två förslag stod mot varandra, S, C och Mp’s mot Nya Moderaternas budgetförslag som även stöddes av Kd och SfS.

Det moderata förslaget hade två tydliga inriktningar; rejäla satsningar på förskola, skola, äldreomsorg och trygghet samt långsiktigt ansvar för ekonomin.

Den kommunala kärnverksamheten, dvs. skolan, vården, omsorgen och tryggheten, tillhör idag de sämsta i Sverige enligt all tillgänglig statistik. Det vill vi ändra på och satsar därför drygt 70 miljoner kronor för att komma till rätta med problemen. Det är 20 miljoner mer än den sittande kommunledningen!

Vi satsar på mindre barngrupper i förskolan, kompetensutveckling av lärare och extra resurser till läxhjälp. Vi satsar nästan 29 miljoner för att öka kvaliteten i äldreomsorgen. Vi satsar på ökad trygghet på gator och torg genom att tillsätta trygghetsväktare, fältassistenter och öka kameraövervakningen. Vi satsar dubbelt så mycket pengar som S, C och Mp för att ge ungdomar sommarjobb och Kvinno- och tjejjouren får ökade anslag.

Dessutom tar vi ett stort ansvar för en långsiktigt hållbar ekonomi. Sedan ett antal år går Sigtuna kommun med förlust. För att få det att gå ihop tvingas kommunen sälja av mark varje år och under de närmaste åren kommer man tvingas låna mer än en miljard kronor. Kostnaderna kommer att öka ytterligare med drygt 70 miljoner kronor i räntor och avskrivningar varje år. Trots det vägrar S, C och Mp se över ekonomin och effektivisera verksamheten i syfte att minska kostnaderna. I stället förkunnar man stolt att man inte sparar. Mycket märkligt och oansvarigt. I Nya Moderaternas budget föreslår vi 1% besparing under tre år för att klara den framtida ekonomin. Det sade S nej till.

För att ge övriga partier möjlighet att säga ja till vissa av våra förslag utan att behöva acceptera hela vår budget, lade vi ett antal s.k. säryrkanden. Trots det valde S tillsammans med C och Mp att säga nej till fältassistenter för ökad trygghet, nej till att motverka hedersrelaterat våld, nej till fler sommarjobb och nej till skatepark i Sigtuna stad.

Varför kan man fråga sig?!