Inlägg i ‘Allians’ kategorin

1 maj firas med att Kommunledningen spricker!

måndag, maj 2nd, 2016

Klasskamp 1 maj

Grattis till dina 101 första dagar som KSO, Ibo! Och grattis på 1a maj! Det borde vara din och Socialdemokraternas stora dag då ni med pompa och ståt klappar varandra på axeln och berättar hur bra ni är för landet och kommunen.

Tyvärr är det i stället precis tvärt om.

I princip dagligen syns tecken på enorma sprickor inom ditt parti i Sigtuna kommun. Mängder av avhopp från uppdrag, öppna gräl i sociala medier och insändare, rena förföljelser av medlemmar, oförmåga att hantera högerextremister i de egna leden, årsmöten där fulltaliga styrelser inte kan väljas, osv. Och allt detta pågår i full offentlighet.

Som om det inte vore nog med era egna problem är sprickorna mellan er och de övriga styrande partierna, Miljöpartiet och Liberalerna, också uppenbara. Vi har anat det länge, men nu visar ni helt öppet att det faktiskt inte längre finns någon styrande koalition i kommunen.

I fredags kunde vi läsa i märsta.nu att Miljöpartiet nu klart och tydligt förklarar att de brutit med Socialdemokraterna och Liberalerna och äntligen känner sig fria att rösta efter vad de tror är bäst för kommunens invånare. De tänker uppenbarligen inte längre följa den socialdemokratiska partipiskan.

I praktiken betyder detta att Sigtuna kommun inte längre har något styre. Ingen gruppering kan sägas ha en säker majoritet i kommunfullmäktige.

Trots att ni inom S har gått så långt som att försöka köpa Liberalernas lojalitet med pengar genom att betala L-kommunalrådet Dan Rosenholms lön ur er egen partikassa lyckas ni ändå inte hålla ihop samarbetet. Det visar på såväl ett svagt politiskt som personligt ledarskap och ett riktigt dåligt omdöme. Det är i sammanhanget också rimligt att ifrågasätta hur stor frihet Dan Rosenholm och Liberalerna har att driva det egna partiets politik när Rosenholm har en personlig ekonomisk skuld till Socialdemokraterna. Eller som Ernst Wigforss (S) sa en gång: ”Den som är försatt i skuld är inte fri”.

Självklart är det här inte alls bra och definitivt inte vad Sigtuna kommun behöver. Istället för att jobba framåt och utveckla sina uppdrag måste nu förvaltningarna dra ner sina verksamheter för att komma tillrätta med de stora ekonomiska underskott som byggts upp under S-styret de senaste tio åren. Skolresultaten rasar igen efter en tillfällig uppgång. Äldreomsorgen är sedan flera år kraftigt underbudgeterad och måste göra stora besparingar. Sjukskrivningstalen bland de kommunanställda är bland de högsta i hela Sverige och personalomsättningen är väldigt hög. I detta läge visar den socialdemokratiska kommunledningen inte någon som helst form av politiskt ledarskap eller förmåga att hantera problemen.

Till och med kommunens revisorer, som brukar vara ganska återhållsamma i sina kommentarer, är nu väldigt tydliga i sin rapport rörande bokslutet för 2015. De uppmanar i sin revisionsberättelse kommunledningen att omgående komma med åtgärder för att kommunen ska uppnå en ekonomi i balans och påpekar att läget är allvarligt.

I oppositionen finns Alliansgruppen i Sigtuna kommun som består av fyra partier: Moderaterna, Samling för Sigtuna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Vi är vana att samarbeta, vi är prestigelösa, vi är öppna, raka och ärliga mot varandra och framförallt gillar vi varandra. Vi har högt i tak när vi diskuterar politik och har inga problem med att komma överens. Vår politik är synkad och har alltid Sigtuna kommuns och dess invånares bästa i siktet, vilket är nödvändigt för att kunna fatta de ibland svåra, men nödvändiga beslut som måste fattas när det är kris i såväl ekonomi som i verksamheterna. Idag är Alliansgruppen den enda regeringsdugliga konstellation som finns i kommunen.

Så Ibrahim, så här på 1 maj borde du och Socialdemokraterna kanske främst ägna er åt självrannsakan för att komma till insikten att ni för flera år sedan tappade kontrollen över det kommunala styret. Socialdemokraterna i Sigtuna kommun är idag ett långt ifrån regeringsdugligt parti och ni borde rimligen ta konsekvenserna av detta. För kommuninvånarnas skull.

 

Olov Holst, Nya Moderaterna
Oppositionsråd

Märsta.nu – Kommunledningens spricker, MP lämnar

Sigtunabygden – MP lämnar kommunledningen

 

Budgetfullmäktige och frustrerade Folkpartister

fredag, november 28th, 2014


Igår den 27/11 genomfördes årets viktigaste Kommunfullmäktigemöte. Budget för de kommande åren skulle tas. Här följer några reflektioner från det mötet.

Budgetfullmäktiges format och genomförande

Sigtuna kommun har många saker som skiljer sig från de flesta andra kommuner i Stockholms län. En av dessa är formatet för budgetfullmäktige. I Sigtuna är det regel, i princip utan undantag, att mötet tar 14-16 timmar. Vi börjar kl.9 på morgonen och är sällan färdiga innan kl.23. 2013 fick mötet t.o.m. avbrytas pga. den sena timmen och återupptas någon vecka senare. Naturligtvis är detta helt orimligt. Ingen orkar lyssna så länge. Ingen orkar debattera med kvalitet i 14 timmar. Besluten blir knappast bättre av en 14 timmar lång debatt.

Den samlade borgerliga oppositionen (M, KD, C och SfS) valde därför igår att visa på nödvändigheten av en förändring genom att bara genomföra inledningsanförandet vid den nämndvisa debatten för att sedan inte ta en enda replik. Resultatet blev att vi var färdiga kl.16.30. Alltså en förkortning av mötet med ca.6-7 TIMMAR.

Det är självfallet ingen bra lösning. Demokratin drabbas när debatten uteblir. Men efter att i (minst) åtta år har försökt påverka formatet för budgetmötet utan att lyckas tyckte vi det var dags för en tydlig markering.

För det är formatet och strukturen som måste förändras, att be oss politiker debattera lite mindre har visat sig verkningslöst. Det finns inget som säger att vi måste behandla Planen för bostadsbyggande vid samma möte som budget. Det finns inget som säger att vi måste ha en nämndvis debatt där varje nämnd nagelfars i detalj.

Vårt förslag är, och har länge varit, att helt ta bort den nämndvisa debatten och att lägga Planen för bostadsbyggande vid ett annat tillfälle. Fokus bör ligga på den allmänpolitiska debatten där kommunens budget och framtid debatteras i stora drag men där det ges plats även för nämndspecifika frågor. Socialdemokraterna har i åtta år motsatt sig detta. Nu måste det bli en ändring!

Frustrerade Folkpartister

Det var också intressant att följa Folkpartiet vid gårdagens möte. I valrörelsen lovade man sina väljare att man var ett borgerligt parti och jobbade för en borgerlig valseger (se insändarsvar i lokalmedia). Man lovade dessutom att aldrig ge vare sig SD eller V något politiskt inflytande. Två veckor efter valet gjorde man precis motsatsen. Man valde, utan någon som helst vilja till förhandling med de borgerliga partierna, att sätta sig i en vänsterminoritetskoalition med S och MP. Som lök på laxen godkände man dessutom att Vänsterpartiet (kommunisterna) fick en plats i Kommunstyrelsen trots att V bara fick två mandat i valet och alltså inte fick någon egen plats i KS.

Självfallet har detta väljarsvek rivit upp damm och skapat debatt efter valet. FP’s representanter har valt att försöka hålla sig under radarn helt och i de fall de faktiskt har besvarat kritiken har den gått ut på att allt är SD’s fel (samt en helt fabricerad version av att M förhandlat med SD) samt att de bara vill diskutera sakfrågor framöver.

Igår under budgetfullmäktige kom diskussionen om sakfrågorna. Det var en uppenbarligen väldigt pressad och frustrerad folkpartigrupp som försökte göra avtryck i fullmäktige. Det nyblivna folkpartistiska kommunalrådet Dan Rosenholm tuggade nästan fradga när han påtagligt obalanserad och upprörd gjorde sina frekventa framträdanden i talarstolen.

På ett sätt kan jag förstå honom. Det är klart att de måste vara frustrerande att konfronteras med en verklighet som tydligt visar att man på punkt efter punkt sviker även sina sakpolitiska vallöften. Detta också ställt i ljuset av att man i lokalmedia gått ut och tydligt deklarerat att man minsann inte tvingats kompromissa på en enda punkt och sedan blir totalt avklädd inför öppen ridå. (se bilder nedan).

När sedan gruppledaren för Folkpartiet går upp och säger att hon ”blir lite ledsen över påhoppen” visar det på två saker. Som ett litet barn har man inte inset vad man gjort och man har inte insett vad det kommer få för konsekvenser under mandatperioden. Man blir ”ledsen” över att kritiseras för sina beslut. Det är inte utan att man häpnar…

Med så frustrerade och ledsna folkpartister i fullmäktige redan nu kan man bara oroa sig för deras framtida hälsa – för vi tänker inte backa från vår rätt att kritisera svikna vallöften, i såväl princip- som sakfrågor.

 

Fakta rörande DN’s artikel om Moderaterna i Sigtuna och SD

fredag, september 26th, 2014

Några kommentarer till medias skriverier de senaste dagarna om en påstådd förhandling och samarbete mellan Nya Moderaterna och SD.

Media har sin egen logik och sin egen agenda. DN’s artikel den 25/9 speglar inte korrekt det jag sade vid telefonintervjun med journalisten men naturligtvis vill de skruva till storyn för att skapa konflikt. Inte minst är artikelrubriken och ingressen missvisande. Vi har därför bett DN ta in följande förtydligande för att rätta till de missförstånd som eventuellt kan uppstå;

Med anledning av dagens artikel i DN med rubriken:

”M-politiker: Vi måste börja släppa in SD”

Önskar jag göra följande förtydligande.

 I artikeln refererar jag till det lokala perspektivet, även om jag åsyftar de nationella siffrorna när jag talar om 13%.

Jag vill även understryka att det absolut inte handlar om att M ska ”släppa in” SD. Det handlar om att vi inte ska manipulera det demokratiska systemet för att hålla de utestängda. I Sigtuna har väljarna sagt att SD ska ha plats i de flesta nämnder och styrelser. Då ska inte vi göra om strukturen för att förhindra det. Det handlar heller inte om att ”samtala” med SD. Det handlar om att ta debatten med SD i stället för att låtsas som att de inte finns. Samma typ av diskussion förekom i riksdagen efter valet 2010 då det fördes diskussioner om huruvida storleken på utskotten skulle minskas i syfte att utestänga SD och man kan även dra en parallell till diskussionen kring huruvida SD ska få besätta andre vice talmansposten. Samtliga partier i riksdagen, förutom Vänsterpartiet, förordar att så ska ske.

Essensen i det jag vill säga är att det är av vikt att respektera de demokratiska formerna; i synnerhet om du inte sympatiserar med de åsikter företrädarna hyser – det är vid sådana tillfällen det demokratiska sinnelaget verkligen prövas.

 

Låt mig dessutom avsluta med att förtydliga några saker ytterligare;

1. Artikeln är inget ”utspel” från min eller Nya Moderaterna i Sigtunas sida. Journalisten ringde upp mig eftersom han sett en artikel på Märsta.nu. Jag gav en kort intervju på telefon.

3. Det finns ingen som helst ”flirt” mellan Nya Moderaterna i Sigtuna och SD

4. Det pågår inga och har aldrig pågått några förhandlingar med SD

5. Inga som helst ”löften” har avgivits till SD

6. Vi har inga och har aldrig haft några avsikter att ge SD något som helst inflytande över vår politik i kommunen.

Det som hände var att SD kontaktade mig efter valet. Vi hade ett samtal, ingenting mer. Det enda jag klargjorde för SD var att vi, om vi kom i majoritetsposition, inte skulle ändra nuvarande nämndstruktur i syfte att förhindra att SD (eller något annat parti för den delen) fick de platser de var berättigade till i enlighet med valresultatet. Nya Moderaterna släpper alltså inte in någon. Det har väljarna gjort.

Jag tycker det är precis lika beklagligt som de flesta andra att SD fått den position i politiken de nu fått när 13% av väljarna valde att lägga sin röst på dem. MEN, jag tror inte botemedlet är att låtsas som de inte finns. Då är jag rädd att de är dubbelt så stora vid nästa val. Svenska folket är inte främlingsfientliga. SD har möjligen en hårdför kärna på 5-6% men resten är bara proteströster för att vi i det politiska ”etablissemanget” vägrar erkänna deras existens. Jag är övertygad om att det bästa sättet att bekämpa dem är att släppa fram de i rampljuset och låta dem bekänna färg. Då kommer proteströstarna att lämna partiet fortare än kvickt.

Tyvärr är media en stor del av problemet vilket inte minst DN’s artikel visar. Så fort någon politiker vågar ta upp problemet med SD får det fullständigt orealistiska proportioner vilket gör att de flesta politiker inte vågar säga vad de egentligen tycker. Det om något har gynnat SD’s framväxt.

 

 

Centerpartiet får platser på moderat-mandat

måndag, april 14th, 2014

 

 

 

 

 

 

 

Följande pressmeddelande har idag skickats till media;

Pressmeddelande den 14 april 2014

 Centerpartiet bereds plats på moderat-mandat

På kommunfullmäktigemötet den 10 april 2014 tilldelades centerpartiet platser i kommunstyrelsen, Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden genom att Nya Moderaterna upplät några av sina platser till representanter från centerpartiet.

Mårten Fintling, ordförande i Centerpartiet, valdes till ersättare i Kommunstyrelsen. På ersättarplatser i Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden valdes Gill Åkerblom respektive Caroline Ek in. Samtliga tre börjar sina uppdrag omgående.

– Det känns väldigt bra att vi i Nya Moderaterna nu får möjligheten att hjälpa centerpartiet att driva borgerlig oppositionspolitik genom att dela med oss av våra styrelse- och nämndplatser, säger oppositionsrådet Olov Holst. Centerpartiet har för mig alltid varit ett borgerligt parti och jag vet att väldigt många väljare delade min besvikelse när C valde att samarbeta med socialdemokraterna efter valet 2006, fortsätter Holst. Samtliga borgerliga partier har nu tydligt och klart deklarerat att vi går till val som enskilda partier men med en tydlig ambition att bilda en gemensam borgerlig majoritet efter valet. Det skapar en tydlighet ut mot väljarna som är mycket positiv. Vi har en gemensam grundsyn på hur vi vill utveckla och förbättra Sigtuna kommun där ordning och reda i ekonomi och starkt fokus på att öka kvaliteten i den kommunala välfärden står i centrum, avslutar Holst.

– Att centerpartiet nu ges fortsatt möjlighet att påverka politiken genom ett aktivt oppositionsarbete tillsammans med de andra borgerliga partierna är väldigt positivt, säger Mårten Fintling, ordförande i Centerpartiet. Vi är tacksamma för att Moderaterna vill dela med sig av sina platser vilket också visar att de har uppfattat de tydliga signaler centerpartiet sänt ut genom att kliva av majoritetssamarbetet, fortsätter Fintling. Vår målsättning är tydlig – vi siktar på att ingå i en borgerlig majoritet efter valet den 14 september avslutar han.

 

För mer information, kontakta gärna:

Olov Holst, oppositionsråd i Sigtuna kommun, Nya Moderaterna

070-663 06 62, olov.holst@moderat.se

 

Mårten Fintling, ordförande i Centerpartiet i Sigtuna kommun

073-626 82 23, marten.fintling@iteractive.se

 

 

 

 

 

Sigtuna kommun – näst sämst i landet vad gäller inkomstökning

torsdag, mars 27th, 2014

Procentuell löneökning i landet det senaste decenniet

Ännu en lista där Sigtuna kommun hamnar i bottenskiktet när vi jämförs med andra kommuner. Vi har under lång tid vant oss vid att hitta Sigtuna här när vår skola, äldreomsorg, trygghet jämförs med övriga landet. Nu tar vi silvermedalj i bottenstriden även när det gäller inkomstökning.

Det är Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi, som på vertikal.se skriver om inkomstutvecklingen i landet. Hon har jämfört Sveriges kommuner och undersökt hur inkomstökningen förändrats under den senaste tio-årsperioden. Alltså under samma period som Socialdemokraterna haft makten i Sigtuna kommun.

Inkomstunderlaget är viktigt i en kommun. Dels utgör det skatteunderlaget som i sin tur kan investeras i skolan, vården, omsorgen, fritidsanläggningar osv. Men precis lika viktigt är det att ha ett gott inkomstunderlag för att driva runt alla servicefunktioner som bidrar till att göra platsen attraktiv, såsom restauranger, caféer, kultur av olika slag och andra typer av upplevelser, men också livsmedelsbutiker och andra grundläggande behov. Detta är också branscher som bidrar till arbetstillfällen och som är svårt att klara sig utan på platsen. Invånarnas köpkraft i en kommun är med andra ord viktig för företagsetableringar och därmed arbetstillfällen.

Hur har det kunna bli så här? Hur kan en kommun som Sigtuna med sitt centrala läge nära Stockholm hamna näst sist i hela landet i löneutvecklingsligan?

Det finns säkerligen flera svar på den frågan men av de viktigaste faktorerna är sannolikt hur man byggt och vad man har byggt i kommunen det senaste decenniet.

För att det ska råda ekonomisk balans i en socialt ansvarstagande kommun krävs också balans i skatteunderlaget. Som kommun ska vi självfallet ta hand om de svaga i samhället och vara välkomnande mot de som behöver fly sina länder. Men för att ha råd att göra det krävs att vi får in skattepengar. Då måste vi också se till att attrahera medel- och höginkomsttagare. Dessa båda inkomstgrupper tenderar att vilja bo i villor, radhus och bostadsrätter.

Vad har då Sigtuna kommun primärt byggt det senaste decenniet? Jo, hyreshus. Hyreslägenheter är bra och vi ska fortsätta bygga dessa men ska vi få balans i ekonomin måste vi också se till att bygga fler, attraktiva, bostadsrätter, radhus och sälja villatomter för egen byggnation.

Det finns sedan länge en målsättning i kommunen att bygga 1/3 hyresrätter, 1/3 bostadsrätter och 1/3 villor/radhus. Samtliga partier är överens om detta men socialdemokraterna väljer att bortse från överenskommelsen. Idag är slagsidan ganska stor med nästan 45% hyresrätter vilket sätter tydliga spår i kommunens inkomstutveckling.

Vi har ytan, vi har läget, vi har möjligheten men vi saknar den politiska viljan.

Idag är det 171 dagar kvar till valet. Vinner Nya Moderaterna valet och får möjligheten att bilda borgerlig majoritet kommer vi se till att kommunen får balans i bostadsbyggandet. Därmed kommer vi sannolikt också slippa näst sista platsen i löneutvecklingsligan.

 

/Olov Holst (M)

Oppositionsråd

 

 

Läs Charlotta Mellanders redovisning här;

http://vertikals.se/charlotta/2014/03/26/inkomsterna/

 

 

Majoriteten spricker, centern hoppar av!

tisdag, mars 18th, 2014

 

Enligt ett pressmeddelande som skickades ut under lördagen lämnar Centerpartiet i Sigtuna kommun den socialdemokratiskt ledda majoriteten man varit en del av i snart åtta år.

Skälet till att Centerpartiet nu lämnar majoriteten sex månader innan valet beror enligt egna uppgifter på att man vill gå till val som ett självständigt parti med målsättningen att ingå i en borgerlig majoritet. Jag välkomnar beskedet.

Beskedet är mycket glädjande även om det inte kommer som någon direkt överraskning. Redan under budgetprocessen i höstas fick vi signaler om att samarbetet i majoriteten kärvade rejält. Den nya socialdemokratiska ledningen har ända sedan bytet av kommunstyrelseordförande för drygt ett år sedan visat tydliga tecken på ett försvagat ledarskap. Den interna splittringen visade sig bl.a. när S presenterade sin lista till fullmäktige förra veckan där flera tidigare toppnamn flyttats ner till undanskymda platser på listan. Det svaga ledarskapet visar sig nu ännu tydligare när S-ledningen inte lyckas hålla ihop majoriteten.

Centerpartiet har för mig alltid varit ett borgerligt parti och jag vet att väldigt många väljare delade min besvikelse när C valde att samarbeta med socialdemokraterna efter valet 2006. Samtliga borgerliga partier har nu klart deklarerat att vi går till val som enskilda partier och med en tydlig ambition att bilda en gemensam borgerlig majoritet efter valet, vilket jag välkomnar. Det skapar en tydlighet ut mot väljarna som är mycket positiv. Vi har en gemensam grundsyn på hur vi vill utveckla och förbättra Sigtuna kommun där ordning och reda i ekonomi och starkt fokus på att öka kvaliteten i den kommunala välfärden står i centrum.

 

Olov Holst
Oppositionsråd, Sigtuna kommun

 

 

Ovarsam hantering av sanningen i Bryntessons insändare

tisdag, februari 18th, 2014

Märsta centrum illustrerat i Socialdemokraternas vallöften 2010. Så här kommer det INTE bli!

 

Lars Bryntesson handskas ovarsamt med sanningen i sin insändare i lokaltidningen Sigtunabygden vecka 8.

För det första glömmer han att berätta att det var Centerpartiet, ett av majoritetspartierna, som begärde en s.k. återremiss av de ärenden Bryntesson nu tar upp. Det vore hederligt av Bryntesson att nämna det och inte försöka belägga oppositionen med skulden att försena ärendena. Skälet till att Centerpartiet begärde återremiss går dessutom att spåra direkt till Lars Bryntesson själv som kommunstyrelsens ordförande. En mycket slarvigt genomförd process, en process Bryntesson är direkt ansvarig för, ledde till att ett antal kommunfullmäktigeledamöter inte fick de viktiga handlingarna i tid innan mötet. Att gå till beslut i så viktiga frågor utan att ha fått beslutshandlingarna är naturligtvis inte okej. Jag förstår att Bryntessons egen majoritetskollega Centerpartiet begärde att de aktuella ärendena skulle skjutas upp för att ge fullmäktigeledamöterna tid att sätta sig in i detaljerna. Vi stöttade därför Centern i deras begäran om återremiss.

För det andra – I brinnande valrörelse, i augusti 2010, kallade socialdemokraterna till stor presskonferens och gick samtidigt ut via reklamblad i hela kommunen och redovisade storstilade planer för Märsta centrum. Nu skulle det byggas en helt ny galleria, centrumet skulle glasas in, hela Märsta centrum skulle ges en ny spännande arkitektur, nya bostäder skulle byggas mitt i centrum för att skapa en levande miljö, osv. Allt redovisat med färgglada illustrationer som visade något som närmast kan jämföras med Kista eller Sollentuna centrum.

De planer som nu läggs fram för beslut visar på något helt annat. I stället för att glasa in och bygga ny galleria och ”…gå från utomhuscentrum till ett inomhuscentrum.” som då utlovades skall nu ”karaktären av ett utomhuscentrum bevaras” som det står i handlingarna. Det blir med andra ord ingen ny galleria, ingen inglasning. Bostäder ska inte längre byggas centralt utan på den mest vind- och bullerutsatta platsen nordost om nuvarande centrum, vid järnvägen och en av kommunens hårdast trafikerade vägar. I stället för ny spännande arkitektur som skulle lyfta centrum, nöjer man sig med att trädetaljerna på nuvarande byggnader målas om.

Vi tror inte detta kommer räcka för att lyfta centrum! Vi ställde oss bakom de ursprungliga planerna 2010 och kräver nu att de ska genomföras som utlovats väljarna i valrörelsen 2010. Allt annat är ett gigantiskt sviket vallöfte. Vi kommer därför på torsdagens fullmäktigemöte återigen yrka på återremiss i ärendet om Märsta centrum eftersom det i våra ögon inte är färdigberett.

Vi avser hålla Lars Bryntesson och socialdemokraterna ansvariga för att Märsta centrum inte får det lyft som behövs för att det ska kunna överleva. Allt tal om att det är dags för handling och genomförande är bara dimridåer.

 

Olov Holst (M)

Oppositionsråd

S minskar stödet till vissa skolor. Vi tycker ALLA Sigtunas skolor behöver ökade resurser

onsdag, februari 12th, 2014

Följande insändare publicerades idag i tidningen Sigtunabygden;

 

 

Majoriteten minskar resurserna till skolorna i Rosersberg, Sigtuna och landsbygden

Den politiska majoriteten (S + MP + C) gör stora förändringar i systemet för den s.k. socio-ekonomiska viktningen. I praktiken innebär det att förskolor och skolor på landsbygden, i Rosersberg och Sigtuna stad får mindre pengar 2014 och framåt. Pengarna som tas från dessa skolor läggs i stället på ett fåtal skolor i Märsta och Valsta. Totalt omfördelas 9,3mkr. Nya Moderaterna och Samling för Sigtuna röstade nej till förändringen.

Den socio-ekonomiska viktningen är ett system menat att utjämna skillnader i grundförutsättningarna för eleverna. Systemet är i grunden bra och har funnits på plats i ett antal år.

Vår huvudinvändning är att ALLA förskolor och skolor i kommunen behöver ökade resurser, inte minskade. Det fattade beslutet försvårar för skolor i Skepptuna, Odensala, Rosersberg och Sigtuna stad att satsa offensivt och förbättra elevernas resultat och hjälpa barn i behov av särskilt stöd.

Dessutom finns det i den socialdemokratiska majoritetens förslag ingen analys av hur omfördelningen kommer att slå mot kommunens fristående förskolor och skolor. Deras verksamhet bygger på ett starkt engagemang från föräldrar och personal. Är det verkligen rimligt att fatta beslut som riskerar försämrad kvalitet i form av större barngrupper eller uteblivna vikarier utan att ens utreda dessa konsekvenser? Vi tycker inte det.

Innebär det här att vi är emot ökat stöd till skolor med stora utmaningar?  Naturligtvis inte!

I Nya Moderaternas budget för 2014 fanns tvärtom utrymmet för specialsatsningar i skolor med särskilda behov, utan att slå undan benen på andra skolor. Sammanlagt satsade vi 10,4mkr mer på skolan än majoriteten. Vi tycker nämligen att skolan är viktig.

Majoriteten har gjort ett stort nummer av sina satsningar i skolan. I verkligheten blir det sällan mer än tomma ord och ostrukturerade handlingar som skapar fler problem än de löser.

I grunden handlar det om prioriteringar av skattebetalarnas pengar och vad som är kärnverksamhet i en kommun. Ett utomhusbad för 50mkr som står stängt på grund av dålig vattenrening skall då ställas mot behovet för alla skolor i Sigtuna att satsa för framtiden. För oss är den prioriteringen självklar.

Johan Henrikson (M)

Gruppledare, Barn- och Ungdomsnämnden

 

Charlotta Wieland (SfS)

Ledamot, Barn- och Ungdomsnämnden

 

Olov Holst (M)

Oppositionsråd

Uppenbara brister i det socialdemokratiska ledarskapet

måndag, februari 3rd, 2014

 

Kommunfullmäktigemötet den 30 januari blev dramatiskt.

På ytan kan mötet ha tett sig händelselöst med sex återremisser, men bakom kulisserna skedde något som kan få stora konsekvenser i valet. Socialdem0kraternas oförmåga till politiskt ledarskap blev väldigt tydlig.

Centerpartiets ledamot Mårten Fintling, tillika ordförande i partiet, valde att gå upp i oppositionens talarstol och deklarera att centerpartiet vid kvällens möte agerade i opposition. Därefter yrkade Fintling på återremiss i inte mindre än sex viktiga ärenden. Ärenden som beretts av samma majoritet centerpartiet själva sitter i. En lika tydlig som uppseendeväckande signal om att allt inte står står rätt till i majoriteten.

Det har länge cirkulerat rykten om att nuvarande kommunstyrelseordförande Lars Bryntesson inte har det egna socialdemokratiska partiet med sig. En falangstrid sägs pågå och Bryntesson har inte lyckats ena partiet och få alla medlemmars förtroende. Även jag har sett sådana signaler, signaler för tydliga för att kunna misstolkas. Utan en stabil partibas att verka från och utan fullt förtroende från de egna leden är det svårt att utöva ett funktionellt och bra ledarskap.

Centerpartiets agerande på torsdagens fullmäktigemöte tyder nu på att sprickan inte bara finns i det socialdemokratiska partiet utan även mellan majoritetspartierna. Något annat kan inte förklara centerns agerande under mötet.

I mina ögon är Centerpartiet ett borgerligt parti och jag har haft svårt att förstå hur man kunnat samregera med socialdemokraterna. Uppenbarligen funderar man nu på samma sak i centerpartiet vilket jag välkomnar.

Centerpartiet är hjärtligt välkomna i den borgerliga familjen. Vare sig ideologiskt eller sakfrågemässigt skiljer sig våra partiers politik särskilt mycket åt, vilket inte minst bevisats genom åtta års regeringssamverkan.

Sigtuna kommun behöver en borgerlig majoritet och där är centerpartiet välkomna!

 

 

 

 

 

 

 

Pressmeddelande rörande Kommunfullmäktige 30 januari

måndag, februari 3rd, 2014

Nedanstående pressmeddelande skickades i fredags till media;

 

Pressmeddelande den 31 januari 2014

 Sex återremisser vid kommunfullmäktigemötet

Den 30 januari genomfördes årets första kommunfullmäktigemöte. Inte mindre än sex ärenden skickades tillbaka till kommunstyrelsen för ytterligare behandling genom s.k. minoritetsåterremisser. Skälet till det var att inte alla fullmäktigeledamöter hade fått beslutshandlingarna i rimlig tid innan mötet.

Centerpartiet, som ingår i den socialdemokratiskt ledda majoriteten, var det parti som yrkade på återremisserna vilket stöddes av Nya Moderaterna, Folkpartiet liberalerna, Samling för Sigtuna och Kristdemokraterna. Bland de ärenden som återremitterades fanns bl.a. de brådskande ärendena rörande exploateringen av Venngarn och Märsta centrum. Pga. återremisserna kallade fullmäktiges ordförande Gun Eriksson till ett extra möte den 20 februari.

– Det är oerhört tråkigt att behöva återremittera och därmed fördröja så viktiga ärenden. Men det är inte rimligt att ledamöter i kommunens högsta beslutande organ inte ges möjlighet att sätta sig in i de beslut de ska vara med att fatta, säger oppositionsrådet Olov Holst. Samtliga partier har varit delaktiga och mycket positiva under hela processen med att utveckla Venngarn och vi vet hur viktigt det är för entreprenören att projektet inte fördröjs. Därför är det ytterst beklagligt att den socialdemokratiska majoriteten inte lyckas hantera processen så att ett snabbt beslut var möjligt vid fullmäktigemötet, man har uppenbarligen inte ens sett till att alla partier i den egna majoriteten var fullt informerade, fortsätter Olov Holst.

– Att den mycket duktige exploatören och ägaren till Venngarn på det här sättet drabbas av bristerna i kommunledningens hantering av ärendet beklagar vi verkligen, säger Dan Rosenholm Folkpartiet liberalerna. Vi stödjer honom helhjärtat, det ska han veta, men kan inte acceptera att inte alla fullmäktigeledamöter fått beslutshandlingar ens i närheten av rimlig tid, fortsätter Rosenholm. Någon gång måste vi sätta ner foten!

– Det här är bara ytterligare ett exempel på att den socialdemokratiska majoriteten verkar ha tappat kontrollen över beslutsprocesserna i kommunen. Andelen ärenden på föredragningslistor till Kommunstyrelse och Fullmäktige som markeras med ”handlingar utdelas senare” har ökat lavinartat, säger Lars Björling Samling för Sigtuna. Det är nu mer regel än undantag att beslutsunderlag presenteras väldigt sent eller t.o.m. läggs på bordet precis innan mötet ska börja, fortsätter Lars Björling.

– Jag fick inte handlingarna i tid för att kunna ta del av dem, säger Michael Harvey Kristdemokraterna. Jag skulle inte göra mitt jobb om jag som fullmäktigeledamot tog beslut i så viktiga ärenden utan att veta vad jag beslutade om. Det är ytterst anmärkningsvärt att kommunledningen inte klarar av att distribuera beslutsdokument i tid inför så viktiga möten, fortsätter Michael Harvey.