Centerpartiet får platser på moderat-mandat

 

 

 

 

 

 

 

Följande pressmeddelande har idag skickats till media;

Pressmeddelande den 14 april 2014

 Centerpartiet bereds plats på moderat-mandat

På kommunfullmäktigemötet den 10 april 2014 tilldelades centerpartiet platser i kommunstyrelsen, Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden genom att Nya Moderaterna upplät några av sina platser till representanter från centerpartiet.

Mårten Fintling, ordförande i Centerpartiet, valdes till ersättare i Kommunstyrelsen. På ersättarplatser i Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden valdes Gill Åkerblom respektive Caroline Ek in. Samtliga tre börjar sina uppdrag omgående.

– Det känns väldigt bra att vi i Nya Moderaterna nu får möjligheten att hjälpa centerpartiet att driva borgerlig oppositionspolitik genom att dela med oss av våra styrelse- och nämndplatser, säger oppositionsrådet Olov Holst. Centerpartiet har för mig alltid varit ett borgerligt parti och jag vet att väldigt många väljare delade min besvikelse när C valde att samarbeta med socialdemokraterna efter valet 2006, fortsätter Holst. Samtliga borgerliga partier har nu tydligt och klart deklarerat att vi går till val som enskilda partier men med en tydlig ambition att bilda en gemensam borgerlig majoritet efter valet. Det skapar en tydlighet ut mot väljarna som är mycket positiv. Vi har en gemensam grundsyn på hur vi vill utveckla och förbättra Sigtuna kommun där ordning och reda i ekonomi och starkt fokus på att öka kvaliteten i den kommunala välfärden står i centrum, avslutar Holst.

– Att centerpartiet nu ges fortsatt möjlighet att påverka politiken genom ett aktivt oppositionsarbete tillsammans med de andra borgerliga partierna är väldigt positivt, säger Mårten Fintling, ordförande i Centerpartiet. Vi är tacksamma för att Moderaterna vill dela med sig av sina platser vilket också visar att de har uppfattat de tydliga signaler centerpartiet sänt ut genom att kliva av majoritetssamarbetet, fortsätter Fintling. Vår målsättning är tydlig – vi siktar på att ingå i en borgerlig majoritet efter valet den 14 september avslutar han.

 

För mer information, kontakta gärna:

Olov Holst, oppositionsråd i Sigtuna kommun, Nya Moderaterna

070-663 06 62, olov.holst@moderat.se

 

Mårten Fintling, ordförande i Centerpartiet i Sigtuna kommun

073-626 82 23, marten.fintling@iteractive.se

 

 

 

 

 

Kommentera