Sigtuna kommun – näst sämst i landet vad gäller inkomstökning

Procentuell löneökning i landet det senaste decenniet

Ännu en lista där Sigtuna kommun hamnar i bottenskiktet när vi jämförs med andra kommuner. Vi har under lång tid vant oss vid att hitta Sigtuna här när vår skola, äldreomsorg, trygghet jämförs med övriga landet. Nu tar vi silvermedalj i bottenstriden även när det gäller inkomstökning.

Det är Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi, som på vertikal.se skriver om inkomstutvecklingen i landet. Hon har jämfört Sveriges kommuner och undersökt hur inkomstökningen förändrats under den senaste tio-årsperioden. Alltså under samma period som Socialdemokraterna haft makten i Sigtuna kommun.

Inkomstunderlaget är viktigt i en kommun. Dels utgör det skatteunderlaget som i sin tur kan investeras i skolan, vården, omsorgen, fritidsanläggningar osv. Men precis lika viktigt är det att ha ett gott inkomstunderlag för att driva runt alla servicefunktioner som bidrar till att göra platsen attraktiv, såsom restauranger, caféer, kultur av olika slag och andra typer av upplevelser, men också livsmedelsbutiker och andra grundläggande behov. Detta är också branscher som bidrar till arbetstillfällen och som är svårt att klara sig utan på platsen. Invånarnas köpkraft i en kommun är med andra ord viktig för företagsetableringar och därmed arbetstillfällen.

Hur har det kunna bli så här? Hur kan en kommun som Sigtuna med sitt centrala läge nära Stockholm hamna näst sist i hela landet i löneutvecklingsligan?

Det finns säkerligen flera svar på den frågan men av de viktigaste faktorerna är sannolikt hur man byggt och vad man har byggt i kommunen det senaste decenniet.

För att det ska råda ekonomisk balans i en socialt ansvarstagande kommun krävs också balans i skatteunderlaget. Som kommun ska vi självfallet ta hand om de svaga i samhället och vara välkomnande mot de som behöver fly sina länder. Men för att ha råd att göra det krävs att vi får in skattepengar. Då måste vi också se till att attrahera medel- och höginkomsttagare. Dessa båda inkomstgrupper tenderar att vilja bo i villor, radhus och bostadsrätter.

Vad har då Sigtuna kommun primärt byggt det senaste decenniet? Jo, hyreshus. Hyreslägenheter är bra och vi ska fortsätta bygga dessa men ska vi få balans i ekonomin måste vi också se till att bygga fler, attraktiva, bostadsrätter, radhus och sälja villatomter för egen byggnation.

Det finns sedan länge en målsättning i kommunen att bygga 1/3 hyresrätter, 1/3 bostadsrätter och 1/3 villor/radhus. Samtliga partier är överens om detta men socialdemokraterna väljer att bortse från överenskommelsen. Idag är slagsidan ganska stor med nästan 45% hyresrätter vilket sätter tydliga spår i kommunens inkomstutveckling.

Vi har ytan, vi har läget, vi har möjligheten men vi saknar den politiska viljan.

Idag är det 171 dagar kvar till valet. Vinner Nya Moderaterna valet och får möjligheten att bilda borgerlig majoritet kommer vi se till att kommunen får balans i bostadsbyggandet. Därmed kommer vi sannolikt också slippa näst sista platsen i löneutvecklingsligan.

 

/Olov Holst (M)

Oppositionsråd

 

 

Läs Charlotta Mellanders redovisning här;

http://vertikals.se/charlotta/2014/03/26/inkomsterna/

 

 

Kommentera