Ovarsam hantering av sanningen i Bryntessons insändare

Märsta centrum illustrerat i Socialdemokraternas vallöften 2010. Så här kommer det INTE bli!

 

Lars Bryntesson handskas ovarsamt med sanningen i sin insändare i lokaltidningen Sigtunabygden vecka 8.

För det första glömmer han att berätta att det var Centerpartiet, ett av majoritetspartierna, som begärde en s.k. återremiss av de ärenden Bryntesson nu tar upp. Det vore hederligt av Bryntesson att nämna det och inte försöka belägga oppositionen med skulden att försena ärendena. Skälet till att Centerpartiet begärde återremiss går dessutom att spåra direkt till Lars Bryntesson själv som kommunstyrelsens ordförande. En mycket slarvigt genomförd process, en process Bryntesson är direkt ansvarig för, ledde till att ett antal kommunfullmäktigeledamöter inte fick de viktiga handlingarna i tid innan mötet. Att gå till beslut i så viktiga frågor utan att ha fått beslutshandlingarna är naturligtvis inte okej. Jag förstår att Bryntessons egen majoritetskollega Centerpartiet begärde att de aktuella ärendena skulle skjutas upp för att ge fullmäktigeledamöterna tid att sätta sig in i detaljerna. Vi stöttade därför Centern i deras begäran om återremiss.

För det andra – I brinnande valrörelse, i augusti 2010, kallade socialdemokraterna till stor presskonferens och gick samtidigt ut via reklamblad i hela kommunen och redovisade storstilade planer för Märsta centrum. Nu skulle det byggas en helt ny galleria, centrumet skulle glasas in, hela Märsta centrum skulle ges en ny spännande arkitektur, nya bostäder skulle byggas mitt i centrum för att skapa en levande miljö, osv. Allt redovisat med färgglada illustrationer som visade något som närmast kan jämföras med Kista eller Sollentuna centrum.

De planer som nu läggs fram för beslut visar på något helt annat. I stället för att glasa in och bygga ny galleria och ”…gå från utomhuscentrum till ett inomhuscentrum.” som då utlovades skall nu ”karaktären av ett utomhuscentrum bevaras” som det står i handlingarna. Det blir med andra ord ingen ny galleria, ingen inglasning. Bostäder ska inte längre byggas centralt utan på den mest vind- och bullerutsatta platsen nordost om nuvarande centrum, vid järnvägen och en av kommunens hårdast trafikerade vägar. I stället för ny spännande arkitektur som skulle lyfta centrum, nöjer man sig med att trädetaljerna på nuvarande byggnader målas om.

Vi tror inte detta kommer räcka för att lyfta centrum! Vi ställde oss bakom de ursprungliga planerna 2010 och kräver nu att de ska genomföras som utlovats väljarna i valrörelsen 2010. Allt annat är ett gigantiskt sviket vallöfte. Vi kommer därför på torsdagens fullmäktigemöte återigen yrka på återremiss i ärendet om Märsta centrum eftersom det i våra ögon inte är färdigberett.

Vi avser hålla Lars Bryntesson och socialdemokraterna ansvariga för att Märsta centrum inte får det lyft som behövs för att det ska kunna överleva. Allt tal om att det är dags för handling och genomförande är bara dimridåer.

 

Olov Holst (M)

Oppositionsråd

Kommentera