S minskar stödet till vissa skolor. Vi tycker ALLA Sigtunas skolor behöver ökade resurser

Följande insändare publicerades idag i tidningen Sigtunabygden;

 

 

Majoriteten minskar resurserna till skolorna i Rosersberg, Sigtuna och landsbygden

Den politiska majoriteten (S + MP + C) gör stora förändringar i systemet för den s.k. socio-ekonomiska viktningen. I praktiken innebär det att förskolor och skolor på landsbygden, i Rosersberg och Sigtuna stad får mindre pengar 2014 och framåt. Pengarna som tas från dessa skolor läggs i stället på ett fåtal skolor i Märsta och Valsta. Totalt omfördelas 9,3mkr. Nya Moderaterna och Samling för Sigtuna röstade nej till förändringen.

Den socio-ekonomiska viktningen är ett system menat att utjämna skillnader i grundförutsättningarna för eleverna. Systemet är i grunden bra och har funnits på plats i ett antal år.

Vår huvudinvändning är att ALLA förskolor och skolor i kommunen behöver ökade resurser, inte minskade. Det fattade beslutet försvårar för skolor i Skepptuna, Odensala, Rosersberg och Sigtuna stad att satsa offensivt och förbättra elevernas resultat och hjälpa barn i behov av särskilt stöd.

Dessutom finns det i den socialdemokratiska majoritetens förslag ingen analys av hur omfördelningen kommer att slå mot kommunens fristående förskolor och skolor. Deras verksamhet bygger på ett starkt engagemang från föräldrar och personal. Är det verkligen rimligt att fatta beslut som riskerar försämrad kvalitet i form av större barngrupper eller uteblivna vikarier utan att ens utreda dessa konsekvenser? Vi tycker inte det.

Innebär det här att vi är emot ökat stöd till skolor med stora utmaningar?  Naturligtvis inte!

I Nya Moderaternas budget för 2014 fanns tvärtom utrymmet för specialsatsningar i skolor med särskilda behov, utan att slå undan benen på andra skolor. Sammanlagt satsade vi 10,4mkr mer på skolan än majoriteten. Vi tycker nämligen att skolan är viktig.

Majoriteten har gjort ett stort nummer av sina satsningar i skolan. I verkligheten blir det sällan mer än tomma ord och ostrukturerade handlingar som skapar fler problem än de löser.

I grunden handlar det om prioriteringar av skattebetalarnas pengar och vad som är kärnverksamhet i en kommun. Ett utomhusbad för 50mkr som står stängt på grund av dålig vattenrening skall då ställas mot behovet för alla skolor i Sigtuna att satsa för framtiden. För oss är den prioriteringen självklar.

Johan Henrikson (M)

Gruppledare, Barn- och Ungdomsnämnden

 

Charlotta Wieland (SfS)

Ledamot, Barn- och Ungdomsnämnden

 

Olov Holst (M)

Oppositionsråd

Kommentera