Pressmeddelande rörande Kommunfullmäktige 30 januari

Nedanstående pressmeddelande skickades i fredags till media;

 

Pressmeddelande den 31 januari 2014

 Sex återremisser vid kommunfullmäktigemötet

Den 30 januari genomfördes årets första kommunfullmäktigemöte. Inte mindre än sex ärenden skickades tillbaka till kommunstyrelsen för ytterligare behandling genom s.k. minoritetsåterremisser. Skälet till det var att inte alla fullmäktigeledamöter hade fått beslutshandlingarna i rimlig tid innan mötet.

Centerpartiet, som ingår i den socialdemokratiskt ledda majoriteten, var det parti som yrkade på återremisserna vilket stöddes av Nya Moderaterna, Folkpartiet liberalerna, Samling för Sigtuna och Kristdemokraterna. Bland de ärenden som återremitterades fanns bl.a. de brådskande ärendena rörande exploateringen av Venngarn och Märsta centrum. Pga. återremisserna kallade fullmäktiges ordförande Gun Eriksson till ett extra möte den 20 februari.

– Det är oerhört tråkigt att behöva återremittera och därmed fördröja så viktiga ärenden. Men det är inte rimligt att ledamöter i kommunens högsta beslutande organ inte ges möjlighet att sätta sig in i de beslut de ska vara med att fatta, säger oppositionsrådet Olov Holst. Samtliga partier har varit delaktiga och mycket positiva under hela processen med att utveckla Venngarn och vi vet hur viktigt det är för entreprenören att projektet inte fördröjs. Därför är det ytterst beklagligt att den socialdemokratiska majoriteten inte lyckas hantera processen så att ett snabbt beslut var möjligt vid fullmäktigemötet, man har uppenbarligen inte ens sett till att alla partier i den egna majoriteten var fullt informerade, fortsätter Olov Holst.

– Att den mycket duktige exploatören och ägaren till Venngarn på det här sättet drabbas av bristerna i kommunledningens hantering av ärendet beklagar vi verkligen, säger Dan Rosenholm Folkpartiet liberalerna. Vi stödjer honom helhjärtat, det ska han veta, men kan inte acceptera att inte alla fullmäktigeledamöter fått beslutshandlingar ens i närheten av rimlig tid, fortsätter Rosenholm. Någon gång måste vi sätta ner foten!

– Det här är bara ytterligare ett exempel på att den socialdemokratiska majoriteten verkar ha tappat kontrollen över beslutsprocesserna i kommunen. Andelen ärenden på föredragningslistor till Kommunstyrelse och Fullmäktige som markeras med ”handlingar utdelas senare” har ökat lavinartat, säger Lars Björling Samling för Sigtuna. Det är nu mer regel än undantag att beslutsunderlag presenteras väldigt sent eller t.o.m. läggs på bordet precis innan mötet ska börja, fortsätter Lars Björling.

– Jag fick inte handlingarna i tid för att kunna ta del av dem, säger Michael Harvey Kristdemokraterna. Jag skulle inte göra mitt jobb om jag som fullmäktigeledamot tog beslut i så viktiga ärenden utan att veta vad jag beslutade om. Det är ytterst anmärkningsvärt att kommunledningen inte klarar av att distribuera beslutsdokument i tid inför så viktiga möten, fortsätter Michael Harvey.

Kommentera